Kaasboerderij ’t Bosch

Erik en Lisette van Oosterhout hebben een melkveebedrijf met 95 koeien in Made. Zoveel mogelijk van het veevoer wordt op het eigen bedrijf geteeld. Kaasboerderij ’t Bosch heeft vele jaren ervaring met de teelt van soja. Een deel van de melk wordt verwerkt tot boerenkaas die via de boerderijwinkel verkocht wordt.

Continue reading

BIO in de polder

Paul en Janine Keller-den Dunnen hebben een biologisch gemengd bedrijf met 35 hectare akkerbouw en vleesvee in Lage Zwaluwe. Er is veel aandacht voor korte kringlopen en biodiversiteit. Gasten kunnen op de boerderijcamping genieten van het bedrijf en de omgeving, waaronder Nationaal Park de Biesbosch Het Netwerk Goed Boeren organiseerde een

Continue reading

FAB-randen zorgen voor meer biodiversiteit

Het vierde bedrijfsbezoek georganiseerd vanuit Netwerk Goed Boeren vond plaats op het gemengd biologisch bedrijf en camping BIO In de Polder. Paul den Dunnen en Janine Keller-den Dunnen hebben hier 42 hectare, met akkerbouwgewassen, gras/klaver en zestig koeien voor vlees en voor eigen vaste mest. Én ze maken gebruik van

Continue reading

Niet-kerende grondbewerking goed voor natuur en bodem

Een goede bodem is essentieel voor de landbouw. Door te stoppen met ploegen blijft het bodemleven gespaard, wat positieve effecten heeft voor de teelt en de bodem. Leen en Jasper Otte passen nu zeven jaar niet-kerende grondbewerking toe op hun akkers in combinatie met groenbemesters. Zij delen hun ervaringen tijdens

Continue reading

‘Als de boontjes rammelen in de peul, is het tijd om te dorsen’

Soja telen in Nederland, het kan. Ruim 10 jaar geleden plantten Erik en Lisette van Oosterhout de eerste soja in de zandgronden van het Brabantse dorpje Made. Waar ze als pioniers begonnen, sluiten ze nu grotendeels de kringloop op hun eigen melkveebedrijf met de teelt van soja. Op een woensdagmiddag

Continue reading

‘…Natuur is het fundament onder ons bedrijf…’

Hillekens Hoeve gastheer voor bedrijfsbezoek Natuurinclusieve landbouw  ‘Netwerk Goed Boeren’ Donderdag 22 maart opende het ‘Netwerk Goed Boeren’ een cyclus van vijf bedrijfsbezoeken voor geïnteresseerden, om te laten zien hoe natuurbeheer en korte ketens onderdeel kunnen zijn van de bedrijfsvoering. Een flinke groep boeren en betrokkenen maakte graag gebruik van

Continue reading