Verdieping: koolstof, CO2 en organische stof

De landbouw kan helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat kan door het vasthouden van CO2 in de bodem en daarmee de uitstoot van CO2 verminderen. De bodem bevat altijd koolstof in de vorm van organische stof. Sommige bodems bevatten een hoog percentage en andere een laag. Door dit percentage

Continue reading

Verdieping: stikstof

Stikstof is in de landbouw een onmisbaar mineraal. De plantengroei, en daarmee de gewasopbrengst, reageert sterk op stikstof. Helaas reageren wilde planten in natuurgebieden hier ook sterk op. Bij een te hoge stikstofdepositie neemt de biodiversiteit in de natuur daardoor af. Er moet dan ook voorkomen worden dat te veel

Continue reading