De Dobbelhoeve
Cees en Leonie van Roessel zijn pioniers in de biologische landbouw in Brabant, aangezien zij al in 1985 begonnen met biologisch boeren. Ze zijn naar biologisch overgegaan omdat ze zich niet konden vinden in de gangbare landbouw, het creëren van overvloeden en het overvloedig gebruik van kunstmest en chemicaliën. “Het boeren is er weer leuk van geworden. Doordat we meer ‘back to basic’ werken, moeten we luisteren naar de natuur en het product, dat maakt het veel spannender.” Hun zoon Guus van Roessel, die samen met zijn vader het bedrijf runt, is lid van het Goed Boeren-netwerk. Hij is ervan overtuigd dat biologisch boeren de meest duurzame manier van landbouw is.

De Dobbelhoeve heeft 100 melkkoeien en 70 ha land in gebruik. De bedrijfsstrategie: kijken naar de omstandigheden, en doen dan wat het beste is. Het bedrijf is erg innovatief en de familie Van Roessel experimenteert veel, met soorten maar ook met techniek. Het bedrijf is ook sterk geautomatiseerd. Er is een melkrobot, een mestrobot en een voerrobot. De Dobbelhoeve heeft als eerste en tot nu toe als enige ‘koespecifieke melk’. De melkverwerking vindt direct aan de robot plaats: de robot meet de melk per koe, en als die melk aan een bepaald profiel voldoet, wordt die apart opgeslagen.

De akkers staan in dienst van de melkveehouderij. De familie Van Roessel verbouwt zoveel mogelijk eigen voer en er wordt alleen wat krachtvoer aangeleverd. Maar ook hier wordt geëxperimenteerd. Als de omstandigheden het toelaten verbouwen ze zelf krachtvoervervangers, met name eiwitrijke gewassen zoals soja en erwten.

Het bedrijf heeft een gesloten kringloop. De familie werkt samen met een biologisch akkerbedrijf in de omgeving, waar de mest naartoe gaat. Het thema van de Dobbelhoeve is dan ook ‘samen’. Dat geldt niet alleen binnen het bedrijf maar ook eromheen. Zo werken vader en zoon samen, maar ze werken ook samen met de innovatieve techniek. Ze werken ook samen met de omgeving, bijvoorbeeld om natuur te herstellen. De belevingswaarde wordt verhoogd door bomen die gekapt moeten worden te vervangen door eetbare soorten. Er loopt een wandelpad (onderdeel van wandelknooppuntroute) op de boerderij en ook dat zorgt voor een beter contact met burger. Daarnaast heeft de Dobbelhoeve goed contact met een aantal scholen uit de omgeving (als ‘Living Lab’).

Natuurinclusieve maatregelen

 • Er is 7-9 maanden per jaar weidegang (biologisch), afhankelijk van het weer.
 • De kringlopen zijn zoveel mogelijk gesloten: al de mest wordt over eigen land en dat van een biologisch akkerbouwbedrijf in de buurt uitgereden.
 • Er worden eigen krachtvoervervangers verbouwd. Op dit moment komt zo’n 65% gras en kuilvoer komt van eigen land, de rest komt uit elders uit Europa.
 • Er is 1,5 km aan (onbespoten) bloemenranden. Een bloemenrand zorgt voor natuurlijke weerstand, het beschermt tegen ziektes en plagen, zorgt voor meer biodiversiteit en is goed voor allerlei (kleine) dieren.
 • Toepassing van agroforestry, er zijn bomenrijen geplant en er wordt in samenwerking met burgers en andere belangstellenden aan natuurherstel gedaan. Daarbij worden oude te kappen bomen (wilgen) vervangen door nieuwe vruchtdragende bomen.
 • De bedrijfsvoering is biologisch, er is dus geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en een minimaal gebruik van antibiotica.
 • Waterhuishouding en slootkantbeheer zijn zoveel mogelijk natuurlijk.
 • Er is kruidenrijk grasland ingezaaid.
 • Er is een gewasrotatie van één op zes, afhankelijk van de omstandigheden bijvoorbeeld ook maïs samen met zonnebloemen.
 • Er wordt jaarrond gebruik gemaakt van een groenbemester, gerst en andere granen krijgen een onderzaai van bijvoorbeeld grasklaver.
 • Er zijn geen grondkerende bewerkingen, dat blijkt ook niet nodig.

 

 

All Rights Reserved