05 november | MELD JE NU AAN: Webinar natte teelten

05 november | Webinar: Natte teelten

Het Netwerk Goed Boeren nodigt u, in samenwerking met Waterschap Aa en Maas, van harte uit om DIGITAAL bij een collega op het erf te kijken. Meld u nu aan voor ons webinar over natte teelten in Brabant.

AANMELDEN WEBINAR

Natte teelten zijn interessant om het waterbeheer te verbeteren. Deze gewassen hebben geen last van natte voeten en enkele soorten kunnen ook prima tegen een periode van droogte. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor laaggelegen percelen, percelen met wijstvoorkomen of als overgang naar een beekdal.

Praktische informatie

Wanneer? 5 november van 14:00-15:30 uur. De link voor de webinar volgt nadat u zich heeft aangemeld.

Voor wie? Collega-boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw en duurzame teeltmethodes. Evenals docenten van agrarische opleidingen en andere professionals binnen de landbouw. Deelname is gratis.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@goedboeren.nl, graag onder vermelding van uw naam, aantal deelnemers en soort bedrijf.

Natte teelten

Op een perceel met natte teelt kan je water bufferen, bijvoorbeeld bij piekneerslagen, waardoor wateroverlast elders wordt voorkomen en het water beschikbaar blijft om in de omgeving de grondwaterstand in droge perioden langer op peil te houden.

De producten van natte teelten zoals lisdodde, wilg, azolla of riet kunnen gebruikt worden als veevoer of strooisel en kunnen vergelijkbare producties als grasland leveren. Ook worden er voor de  steeds meer afzetmarkten ontwikkeld, zoals substraat voor oesterzwammenteelt of in de bouwsector om deze materialen in te zetten voor duurzame huizenbouw. Bij dit bedrijfsbezoek gaan we kijken bij een perceel met net aangeplante lisdodde op het bedrijf van Mechteld Swinkels.

Brouwgerst en lisdodde teelt

Mechteld Swinkels teelt brouwgerst voor Bavaria met extra aandacht voor een goede bodemvruchtbaarheid en waterbeheer. Ze is bijzonder geïnteresseerd in de kansen die natte teelten bieden voor duurzaam land- en waterbeheer. Daarom heeft zij een perceel ter beschikking gesteld voor een pilot project voor de natte teelt van grote lisdodde, in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en de Radboud Universiteit. Afgelopen zomer is het perceel vernat en in september is de lisdodde geplant.

Projectbegeleider

Dr. Gert-Jan van Duinen, senior ecoloog en specialist natte teelten bij Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit is projectleider voor het waterschap Aa en Maas voor deze natte teelt pilot. Hij zal vertellen hoe natte teelten bij kunnen dragen aan goed bodem- en waterbeheer en nieuwe innovatieve verdienmodellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over natte teelten op:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!