21 november: Bedrijfsbezoek – Natuurgronden pachten van een TBO, iets voor mij?

21 november: Bedrijfsbezoek – Natuurgronden pachten van een TBO, iets voor mij?

Het Netwerk Goed Boeren nodigt je van harte uit om weer van een collega te leren. Ditmaal een bezoek rondom grond, met als thema ‘Natuurgronden pachten van een TBO, iets voor mij?’. Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) beheren veel grond, waarvan ze een deel verpachten aan agrariërs. Heb je hier nu zelf interesse in, of ben je benieuwd hoe dit werkt? Meld je dan nu aan!

Dinsdag 21 November 2023 | 13:00 tot 15:30 uur | gratis deelname | max. 25 deelnemers

Het bedrijfsbezoek zit vol! Stuur een mailtje naar info@goedboeren.nl om op de reservelijst te komen.

Het Netwerk Goed Boeren organiseert haar volgende bedrijfsbezoek op dinsdag 21 november. Melkveehouder Gerard Noordman neemt ons mee in zijn natuurpacht in het beekdal van de Sterkselse Aa.

Gerard Noordman runt, samen met vrouw José en zonen Stef en Max, een natuurinclusieve melkveehouderij: ze hebben kruidenrijk grasland en natuurvriendelijke oevers, boeren extensief, doen aan agrarisch natuurbeheer en nemen nog veel andere maatregelen om duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen.

Natuurgronden pachten: hoe werkt dat?

Deel van de bedrijfsvoering is ook het pachten van grond van Brabants Landschap. Daarnaast wil hij in de toekomst nog grond pachten van Staatsbosbeheer. Voor veel veehouders én akkerbouwers is dit tegenwoordig een interessante optie voor hun bedrijfsontwikkeling. De grond wordt bijvoorbeeld toegepast voor beweiding, veelal met koeien of schapen, maar ook in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan het pachten van natuurgronden voordelig zijn.

Maar dit is natuurlijk niet hetzelfde als het pachten van volledig agrarische grond. Dus wat komt hier nu bij kijken, wat houdt het in en hoe verkrijg je die grond?

Gerard vertelt ons al wandelend in het veld over zijn ervaringen met het pachten van deze natuurgronden en hoe dit in zijn bedrijfsvoering past. Hoe gaat hij om met de aanwezigheid van ongewenste planten in het hooi? Welke restricties zijn van kracht rondom maaien en hoe werkt hij daar mee? Hoe past hij het hooi toe en wat doet het met zijn koeien?

Daarnaast is Theo Bakker, coördinerend adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer, ook aanwezig. Staatsbosbeheer zet met haar pachtbeleid in op actieve samenwerking met natuurinclusieve boeren. Theo licht toe hoe het nieuwe pachtbeleid van Staatsbosbeheer er uitziet en de rol van natuurinclusieve bedrijven daarin. Ook legt hij uit waarom bepaalde regels rondom bijvoorbeeld mest en maaien bij deze pachtgronden van toepassing zijn.

Heb je zelf interesse om gronden van de natuurorganisaties te pachten? Of ben je misschien op zoek hoe deze grond zo goed mogelijk in je bedrijfsvoering in te passen? Dan zien we je graag op 21 november!

Praktische informatie

We trappen de bijeenkomst af op het dorpshuis in Sterksel en zullen vervolgens samen met de auto richting het veld gaan. Mocht je geen vervoer hebben van dorpshuis naar het veld, laat dat dan a.u.b. even. Je kunt altijd even met iemand meerijden.

> Datum: dinsdag 21 november 2023

> Tijd: 13:00 – 15:30 (inloop vanaf 12:45)

> Adres: Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3, 6029 RJ te Sterksel

Deelname is gratis, het maximumaantal deelnemers is 25.

Het bedrijfsbezoek zit vol! Stuur een mailtje naar info@goedboeren.nl om op de reservelijst te komen.

Voor wie?

Collega-boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw en duurzame teeltmethodes. Evenals docenten en studenten van agrarische opleidingen.

Meer informatie

Doe goede schoenen of laarzen aan (geen bedrijfskleding). Vervoer is op eigen gelegenheid.

Wil je lid worden van het netwerk? Of wil je meer weten over het bedrijfsbezoek?