Lid worden

Word GRATIS lid van het
Netwerk Goed Boeren!

Het netwerk Goed Boeren is een lerend Brabants netwerk van en voor boeren en boerinnen die bezig zijn met stappen zetten en hun weg zoeken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en een goed verdienmodel hiervoor.

We werken hier allemaal op onze eigen manier aan. Het netwerk bestaat uit een mix van agrarische sectoren, regio’s binnen Brabant, bio en niet-bio. We zijn boeren die niet alleen praten, maar vooral ook zelf doen, dingen uitproberen.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk is een lerend netwerk en biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen. Het gaat om een gezamenlijke zoektocht naar hoe we hier op onze bedrijven invulling aan kunnen geven en in kunnen blijven ontwikkelen. We laten zien wat we doen en leren van elkaar. Daarnaast benadert het netwerk de Brabantse beleidsmakers met kennis en oplossingen. We willen namelijk dat het beleid natuurinclusieve landbouw stimuleert, waardeert en bijdraagt aan een goed verdienmodel voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Het netwerk wordt actief ondersteund door de Brabantse Milieufederatie.

We nodigen u uit om lid te worden

Samen kom je verder. We willen iedereen die met grondgebonden, natuurinclusieve landbouw aan de slag is of wil de mogelijkheid geven om gelijkgestemden te ontmoeten, inspiratie bij elkaar op te doen, elkaar te steunen en helpen (verdere) stappen te zetten. En om als beweging een nog duidelijkere stem te laten horen richting de politiek (Provincie, waterschappen, gemeenten) en de maatschappij (inclusief terreinbeherende organisaties), zodat grondgebonden, natuurinclusieve landbouw meer wordt gestimuleerd en beloond.

Wat houdt lid worden in?

Als lid kunt u deelnemen aan activiteiten voor leden en met anderen kennis, meningen en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we onder andere bijeenkomsten: grotere informatieve en netwerkbijeenkomsten (zoals de jaarlijkse ledenbijeenkomst), thematische bedrijfsbezoeken en studiegroepen. Hierbij staat verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal.

De studiegroepen komen 3-4 keer per jaar bij elkaar om onderling kennis uit te wisselen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Op dit moment hebben we de volgende studiegroepen:

 • Kleinschalig: een studiegroep met kleinschalige bedrijven uit diverse sectoren, die zich o.a. bezighouden met directe afzet en verbreding.
 • Gevorderden: een studiegroep met bedrijven uit diverse sectoren die koplopers zijn in de natuurinclusieve landbouw.
 • Inspiratieclub: een studiegroep voor grotere melkveebedrijven die met natuurinclusieve landbouw bezig zijn.
 • Natuurinclusieve akkerbouw: een studiegroep voor akkerbouwers die bijvoorbeeld met strokenteelt, niet-kerende grondbewerking of andere natuurinclusieve maatregelen aan de slag willen. Deze groep is nog in oprichting.
 • Kerngroep: de groep koplopers die al langer lid zijn en de belangen van natuurinclusieve en biologische landbouw behartigen, vooral bij het provinciale bestuur.

U bepaalt zelf hoeveel tijd u bereid bent erin te steken, met een minimum van 1x per jaar. Deelname is gratis.

Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap van het netwerk? Een lid…

 • Is agrariër in Brabant, alle producerende sectoren zijn welkom;
 • Werkt gemotiveerd aan (omschakeling naar) een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw voor de gehele bedrijfsvoering;
 • Is innovatief en slagvaardig, blijft elk jaar een stapje verder zetten. Indien nog geen concrete stappen gezet gaat hij/zij dat binnen een jaar doen;
 • Heeft een open, positieve houding, denkt in kansen en mogelijkheden;
 • Is open en transparant over de eigen bedrijfsvoering en uitdagingen;
 • Komt kennis en ervaringen halen én brengen;
 • Vindt het leuk om over de grenzen van het eigen bedrijf te kijken, mee te denken met collega’s en eventueel beleidsmakers.

Boeren en boerinnen uit alle agrarische sectoren die mee willen doen en zich herkennen in deze waarden, zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Hoe word ik lid?

Via deze link kunt u uw interesse kenbaar maken om lid te worden. Hierna wordt u om wat meer informatie gevraagd over uw bedrijf en bekijkt de kerngroep uw aanvraag. Daarna wordt u dan in principe toegelaten als lid.

AANMELDEN