Privacy

Privacyverklaring

Het Netwerk Goed Boeren vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL

De verbinding tussen jou als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kun je veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of een andere aanvraag.

Gebruiksvoorwaarde

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van het Netwerk Goed Boeren alsmede op via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van het Netwerk Goed Boeren tref je een aantal links aan naar andere websites. Het Netwerk Goed Boeren draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens

De Brabantse Milieufederatie voert het secretariaat van het Netwerk Goed Boeren. De Brabantse Milieufederatie maakt deel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederaties; afgekort: NMF. Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van het Netwerk Goed Boeren, deelneemt aan activiteiten of bedrijfsbezoeken, worden je gegevens vastgelegd bij de Brabantse Milieufederatie. De Brabantse Milieufederatie gebruikt je gegevens voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden van het Netwerk Goed Boeren, je aanvraag en om leden en bezoekers te informeren over projecten, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en het werk van het Netwerk Goed Boeren. Je gegevens worden niet buiten de Brabantse Milieufederatie met derden gedeeld. Als je geen prijs stelt op andere informatie over het Netwerk Goed Boeren dan datgene waarom je vraagt, dan kun je dat op het contactformulier aangeven. Je kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om je gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Je rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kun je dat bij het Netwerk Goed Boeren aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op verzoek meldt het Netwerk Goed Boeren aan jou welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die het Netwerk Goed Boeren van je heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op jouw verzoek aanpassen. Hiervoor kun je direct contact met ons opnemen via: info@goedboeren.nl

Jouw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”

Op de website van het Netwerk Goed Boeren (NGB) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘www.goedboeren.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van het Netwerk Goed Boeren en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen NGB en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van NGB is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Het NGB voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op www.goedboeren.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen

U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van het NGB zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.goedboeren.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch of per e-mail aan het NGB richten.

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!