Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Brabantse boeren en boerinnen die natuurinclusief werken houden rekening met de natuur, werken samen met de natuur en bevorderen daarnaast de biodiversiteit op het eigen land in de gehele bedrijfsvoering.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurlijke plaag- en ziektebestrijding en ziektepreventie in plaats van chemie, duurzaam water- en bodemgebruik, beheer en/ of versterken van landschapselementen en het lokaal sluiten van kringlopen.

Lokaal & duurzaam

Natuurinclusieve landbouw levert met alle maatregelen die de boer neemt een grote bijdrage aan het realiseren van de provinciale doelen van de Provincie Noord-Brabant op het gebied van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, voor het landschap, klimaat en voor herstel van biodiversiteit. Daar hebben we de overheid wel bij nodig. Wij stellen 10 stappen voor die de Provincie Noord-Brabant kan zetten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren en ondersteunen.

DOWNLOAD TIENPUNTENPLAN

Maatregelen natuurinclusieve landbouw

Meer weten over het nemen van natuurinclusieve maatregelen? Een overzicht van interessante websites is te vinden op de pagina Kennisbank.

KENNISBANK

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!