Bedrijfsbezoek: Agroforestry en verdienmodellen

Nieuws | Thema: Bedrijfsbezoek

1 december 2021

Bedrijfsbezoek: Agroforestry en verdienmodellen

Het netwerk Goed Boeren organiseerde op 17 november een bedrijfsbezoek over ‘Agroforestry en verdienmodellen’. Collega-boeren en bedrijfsopvolgers waren van harte uitgenodigd om weer bij een collega op het erf te kijken.

We gingen voor dit bedrijfsbezoek naar de Hanne Hoeve van Jan en Hanne Cremers in Westerhoven. Dit voormalig melkveebedrijf heeft een walnotenboomgaard aangelegd, waarin nog een aantal Blonde d’Aquitaine zoogkoeien rondlopen. Interessant is dat Jan en Hanne al bezig zijn met productie en afzet van walnotenproducten, zoals walnotenolie.

Tijdens dit bedrijfsbezoek lieten ze hun agroforestry systeem zien en vertelden ze over hun keuzes in de aanleg. Ook gingen we de kraakmachine en andere apparatuur bekijken en deelden ze hun ervaringen met de verwerking en afzet. Waarom hebben ze voor agroforestry en walnoten gekozen, wat kwam daarbij kijken, waar lopen ze tegenaan, wat levert het op?

Aanvullend vertelde Piet Rombouts van het Agroforestry Netwerk Brabant over de mogelijkheden om de koolstofopslag in de bomen te verwaarden als CO2-credits.

Wat is agroforestry?

Agroforestry, of boslandbouw, is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bomen en struiken gecombineerd worden op percelen met reguliere akkerbouwgewassen of grasland. De combinatie van verschillende teelten levert meerwaarde op het gebied van zowel ecologie als economie.

Het levert economisch gezien een hoger rendement op, betere kwaliteit van gewassen, en diversificatie van inkomsten. Ecologisch gezien heeft het als voordelen minder watergebruik, minder bodemerosie, betere waterkwaliteit, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Landschappelijk levert het een aantrekkelijker agrarisch landschap op en versterking van biodiversiteit, sociaal levert het meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme en mogelijkheden om betrokkenheid consument bij voedselproductie te versterken.

Kijk voor meer informatie op:

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!