Bedrijfsbezoek: Ruime weidegang in natuurinclusieve bedrijfsvoering

Nieuws | Thema: Bedrijfsbezoek

1 mei 2023

Ruime weidegang in natuurinclusieve bedrijfsvoering

Dinsdagmiddag 18 april was het Netwerk Goed Boeren op bezoek bij voormalig voorzitter Jack Verhulst. De Hillekens Hoeve van de familie Verhulst is inspiratiebedrijf voor natuurinclusieve landbouw van de provincie Noord-Brabant en demobedrijf van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening. Ondanks het koude voorjaar was het een mooie dag, waarop veel informatie is gedeeld en inspiratie is opgedaan.  

De Hillekens Hoeve van de familie Verhulst is een echt voorbeeldbedrijf. Volgens Jack is dat zeker ook te danken aan zijn ruime weidegang. De laatste jaren staan zijn koeien meer dan 4000 uur per jaar in de wei. Wat daar allemaal bij komt kijken en waarom dat belangrijk is, deelt hij graag. De familie Verhulst weidt hun 90 melkkoeien en 50 jongvee, Fleckvieh en Brown Swiss, op ca. 70 hectare grond. Hiervan is 52 in eigen eigendom en 18 gepacht. Daarnaast hebben ze nog 10 hectare in uitwisseling met een biologisch akkerbouwer in de buurt. 

Het gaat om de bodem 

“De bodem is ons kapitaal,” begint Jack. In hun weidemanagement staat bodemgezondheid en bodemleven dan ook centraal. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen (De Hillekens Hoeve is tenslotte biologisch), maar ook geen gebruik van zware machines. Hun eigen mesttank is maar 7 kuub en de loonwerker mag nadrukkelijk niet met te zware machines het land op.  

Daarnaast heeft Jack kruidenrijk, grotendeels blijvend, grasland. Bij de vraag of kruidenrijk grasland niet elke 3 jaar gezaaid moet worden, begint Jack te lachen. Daar heeft hij zijn eigen oplossing voor: hij richt zijn beweidingsplan zo in dat de kruiden van ieder perceel elk jaar een keer kans krijgen om te bloeien en zaad te maken. Zo wordt er met maaien en weiden toch doorgezaaid, zonder dat hij het zelf hoeft te doen. Het kruidenrijke gras is ook belangrijk voor de koeien van de Hillekens Hoeve. Ze zijn gecertificeerd antibioticavrij en daar is het kruidenrijk grasland essentieel in. “De wei is de apotheek van onze koeien,” legt Jack uit. 

Bodeminspectie, waar o.a. de wormen zichtbaar werden. De vele paardenbloemen ziet Jack niet als een probleem: “de penwortels halen nutriënten als calcium uit de diepere grond en maken dat beschikbaar voor de rest.”

Beweiding als basis van het bedrijf 

Zijn brede weidemanagement is ook een belangrijk deel van zijn duurzaamheid én bedrijfseconomisch beeld. 4000 uur weiden leidt ertoe dat gedurende de zomer veel arbeid en kosten bespaard worden. “Ik voer ‘s zomers nauwelijks iets bij, voer geen maïs en voer per jaar nog geen 1000 kg krachtvoer per koe,” zegt Jack. In combinatie met het niet gebruiken van kunstmest, leidt dit ook tot een erg lage stikstofinput in de bedrijfskringloop. Jack wijst er nadrukkelijk op dat in zijn stal nauwelijks ammoniak te ruiken is en laat zien dat onder de mestflats of urineplekken in de wei het gras niet doodslaat of vergeelt. De urine van zijn koeien heeft een erg laag ureum gehalte en vorig jaar kwam hij gemiddeld uit op nog geen 150 kg N mestaanwending per ha. De brede weidegang en zijn management leidt dan ook tot een veel lagere ammoniakemissie.

Onderweg naar de wei, door de bijna lege stal. Alle melkkoeien staan tenslotte al buiten.

Meer leren over natuurinclusieve bedrijfsvoering? 

Kortom: Jack heeft een mooie groep geïnteresseerde bezoekers, boeren en bedrijfsopvolgers rondgeleid over de Hillekens Hoeve en geënthousiasmeerd over een natuurinclusieve maatregel waar hij in uitblinkt: weidegang. 

Lijkt het je nu ook waardevol of interessant om meer te leren over bedrijfsontwikkeling of bedrijfsvoering op een natuurinclusief agrarisch bedrijf? Sluit dan ook aan bij het volgende bedrijfsbezoek van het Netwerk Goed Boeren, of bezoek de verschillende excursies en activiteiten van de Inspiratiebedrijven van de provincie Noord-Brabant. Je kunt ook lid worden van een studiegroep van het Netwerk en een paar keer per jaar uitwisselen met collega-boeren. 

 

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!