Jack Verhulst zwaait na zes jaar af als voorzitter van het Goed Boeren Netwerk

Nieuws | Thema: Onze boeren

Jack Verhulst, zes jaar het gezicht van Netwerk Goed Boeren: "Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Na zes jaar zwaait voorzitter Jack Verhulst af. Hij draagt het stokje over aan Jan van den Broek, die in ieder geval tot eind dit jaar optreedt als interim-voorzitter. In dit interview blikt oud-voorzitter Jack Verhulst terug op zijn jaren als voorzitter.

17 april 2023

Zes jaar lang was Jack Verhulst uit Etten-Leur het gezicht van Netwerk Goed Boeren. Het netwerk is erg gegroeid in de tijd dat hij voorzitter was. Een mooie ontwikkeling, vindt hij. Nu neemt hij afscheid als voorzitter, al blijft hij wel actief lid van het netwerk. “Leuk maar uitdagend,” noemt hij zijn voorzitterschap. Want: zoveel boeren, zoveel meningen. Maar hij deed het met plezier.

Hoe ben je voorzitter van het Netwerk Goed Boeren geworden? 

“Wij zijn allemaal boeren die meer geïnteresseerd zijn in toegevoegde waarde dan in schaalvergroting. In 2014 wilde de Brabantse Milieufederatie deze boeren een podium bieden. We hadden als kerngroep van tien boeren samen veel intensieve keukentafelgesprekken, en na een paar jaar kregen we een steeds duidelijker gezicht.  

We hadden toen een directe ingang naar de provincie om problemen en vragen onder de aandacht te brengen. We vonden het allemaal belangrijk dat iemand die kar ging trekken, maar er was niemand die zijn hand opstak.” Lachend: “Toen heb ik na een tijdje gezegd: ‘dan ga ik het wel doen. Dat was eind 2017.’” 

Hoe heb je het voorzitterschap ervaren? 

“Als leuk maar ook als uitdagend. Het was leuk omdat je elkaar en elkaars bedrijven goed leert kennen, als boeren die niet met de ‘ratrace’ willen meedoen. We hebben veel onderling vertrouwen opgebouwd. Dat is fijn, die gesprekken, want het is niet makkelijk om het anders te doen dan de buurman.  

Het was ook uitdagend. We zijn allemaal mensen met heel verschillende persoonlijkheden, we zitten in verschillende sectoren, en we zijn allemaal eigenwijs. En dat is begrijpelijk, want anders zet je deze stap niet. Het was dus een uitdaging om alle kikkers in de kruiwagen te houden.  

Ik heb mezelf toen als opdracht meegegeven dat we zover mogelijk vooruit willen komen met het netwerk, maar dat we wel iedereen binnenboord moeten houden. Ik heb er heel veel tijd in gestopt om met iedereen veel te praten.” 

Hoe heb je het Netwerk Goed Boeren zien ontwikkelen? 

“De provincie stond en staat heel positief tegenover het netwerk. Er was vraag om er meer een beweging van te maken, om meer boeren aan te laten sluiten bij het netwerk. Dat had tijd nodig. De boeren van het eerste uur waren heel hecht geworden. Er was in het begin wel enige schroom om anderen toe te laten, maar nu zijn we met ruim 45 boeren.  

Je komt dan eerst als onbekenden bij elkaar, je gaat kennis maken, je probeert erachter te komen waar ieders prioriteiten liggen. Ik ben zelf redelijk donkergroen, maar ik vind het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen erbij houden om verder te komen. Als iemand wat lichter groen is, dan proberen we toch de stip aan de horizon samen te zetten, de ambitie iedere keer weer naar voren te halen. Dat is ook het signaal dat je afgeeft: ‘het is heel de groep die dit wil’, vanuit de gedachte: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ 

De contacten met de provincie zijn nog steeds positief. We worden gevraagd input te leveren, we krijgen een luisterend oor en een helpende hand. De ambtenaren met wie we contact hebben denken mee. Dat is de waarde van het netwerk.” 

Waar heb je je met het netwerk voor ingezet? 

“Dat er ruimte komt voor deze vorm van landbouw, voor natuurinclusieve landbouw. Al is natuurinclusief voor mij een ambtelijke aanduiding. Voor mij staat het gelijk aan biologisch, want ik ben ervan overtuigd dat dat de route is voor de toekomst. Het is een lastige route, zowel praktisch, financieel als sociaal. Het is dan fijn als je met gelijkgestemden bent. Dat is belangrijk, dat geeft meerwaarde. 

Alleen, als je het biologisch noemt is het soms net een stap te ver. De term ‘natuurinclusieve landbouw’ werd wel breed omarmd. En dat heeft resultaten opgeleverd. Dat we als natuurinclusieve boeren ontheffing kregen bij de verordening stalvloeren, dat idee kwam uit onze koker. In de breedte denk ik wel dat we ‘natuurinclusief’ serieus op de kaart hebben gezet.” 

Wat is je toekomstdroom voor het Netwerk Goed Boeren? 

“Dat we nog meer leden krijgen, want in heel Brabant zijn boeren met belangstelling voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het is prominent in beeld en het is relevant. Er is wel potentieel voor 150 tot 200 leden. Iedereen die zich aanmeldt, moet wel voldoende motivatie hebben om de vooruitgang te borgen, want het is niet ‘meeliften’. Je moet gelijk aan de bak.  

En dan hoop ik dat we door de provincie nog prominenter gevraagd en bekeken worden. En dat er een grote beweging naar betere landbouw komt, met als einddoel: biologisch, dus geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.” 

En voor de landbouw in het algemeen? 

“Dat die stip op de horizon in de loop van dit jaar wordt gezet. Dat er heel duidelijk lange termijnbeleid komt, waardoor boeren erop in kunnen spelen. En dat de landbouw er een stuk groener uit komt te zien. Ik zou het zelf heel fijn vinden als er nog meer biologische landbouw bij komt, maar dat kan alleen als de consument ons daarbij helpt. De markt moet groeien. 

De belangrijkste uitdaging is: hoe gaat de maatschappij eruitzien? Is de consument bereid om te kiezen voor gezond voedsel? De boeren komen dan vanzelf, want er zijn genoeg boeren die dit willen en kunnen. Alleen laat de economie het nu nog niet toe. De uitvoering ligt bij de boeren, de sleutel bij de burger.” 

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!