Statenleden op werkbezoek bij Netwerk Goed Boeren

Nieuws | Thema: Bedrijfsbezoek

25 april 2023

Statenleden op werkbezoek bij netwerk Goed Boeren

Afgelopen vrijdag had het netwerk Goed Boeren de eer om Brabantse Provinciale Statenleden te ontvangen voor een werkbezoek. Het thema van het werkbezoek, dat onderdeel was van het inwerkprogramma voor de Statenleden, was landbouw en natuur. Op natuurboerderij Zonzeel kregen zij een rondleiding en hoorden ze meer over wat natuurinclusieve landbouw is en hoe dit gestimuleerd kan worden. 

Het was prachtig weer toen de bus met statenleden het erf van natuurboerderij Zonzeel van netwerk Goed Boeren lid Jan Rasenberg opreed. De kleine dertig Statenleden en ambtenaren werden in de bedrijfskantine met koffie en thee opgevangen door een delegatie van acht leden en de secretaris van het netwerk Goed Boeren.  

Natuurboerderij Zonzeel

Voorzitter Jan van den Broek deed het welkomstwoord. Hij vertelde over het netwerk, over hoe natuurinclusieve landbouw een integrale oplossing is voor allerlei provinciale uitdagingen en hij deelde wat voor het ondersteunen en stimuleren van natuurinclusieve landbouwbedrijven belangrijk is.  

Vervolgens vertelde Theo Bakker van Staatsbosbeheer over hun inzet voor natuurinclusieve landbouw en hun samenwerking met bedrijven als natuurboerderij Zonzeel. De familie Rasenberg pacht namelijk al decennia een weidevogelgebied van Staatsbosbeheer. Boer Jan Rasenberg liet een bedrijfsfilmpje zien. Na het bespreken van een aantal vragen gingen we buiten op zijn erf kijken.  

Het erf op

We stopten in de stal, waar Jan vertelde over zijn koeien, ruime weidegang en twee stalsystemen. Hij heeft een extensief bedrijf, waar zijn 130 koeien zoveel mogelijk buiten lopen. Naast gras, eten de koeien restproducten van een groenteconservenfabriek. Hij mag zijn drijfmest bovengronds uitrijden en krijgt strooisel uit het natuurgebied voor zijn potstal. Deze waardevolle stalmest wordt vervolgens weer in het natuurgebied gebruikt, wat positief is voor de bodem, koolstofvastlegging en biodiversiteit.  

Met uitzicht over de weiden vertelde hij over zijn ruim 30 jaar oude kruidenrijke grasland en de talrijke maatregelen die hij neemt voor de weidevogels, zoals een aangepast maairegime, een ecologische verbindingszone en plasdras. Hij gebruikt geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Tot slot konden de Statenleden een blik werpen op de melkcarrousel en nog uitgebreid vragen stellen. 

Aanbevelingen aan statenleden

Na een afsluitend woord van voorzitter Jan van den Broek, ontvingen de Statenleden een boekje met onze aanbevelingen over hoe ze natuurinclusieve landbouw kunnen steunen en stimuleren. Daarna stapten ze weer de bus in, op weg naar hun volgende werkbezoek.   

Download het boekje met aanbevelingen hier

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!