Netwerk Goed Boeren zoekt natuurinclusieve akkerbouwers

Nieuws | Thema:

11 september 2023

Netwerk Goed Boeren zoekt natuurinclusieve akkerbouwers

Foto: Erik van der Burgt | VRBLD. Het strokenteelt-perceel van boer Ivar van Dorst, Etten-Leur.

Natuurinclusieve akkerbouwers gezocht! Het netwerk Goed Boeren nodigt Brabantse akkerbouwers die met natuurinclusieve maatregelen aan de slag zijn of ermee aan de slag willen uit om lid te worden van de nieuwe studiegroep natuurinclusieve akkerbouw.

Tot nu toe kon je je als lid van het netwerk Goed Boeren je aanmelden voor een van de vier bestaande studiegroepen. In deze groepen wisselen leden kennis en ervaring uit over een voor hun relevant onderwerp. Inmiddels zijn er ook enkele akkerbouwers met interesse in een eigen studiegroep. Daarom nodigen we nu actief nieuwe leden uit, om samen met de geïnteresseerde collega’s die al lid zijn de studiegroep natuurinclusieve akkerbouw te vormen.

Het doel is om samen met gemotiveerde collega’s onderling kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en zo samen verder te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van strokenteelt, of andere natuurinclusieve maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, FAB-randen, enzovoorts.

Meer over lid worden

Studiegroepen en jaarlijkse bijeenkomst

Op dit moment heeft het netwerk vier studiegroepen: een groep voor kleinschalige bedrijven van diverse sectoren, een groep voor grotere (intensieve) melkveehouders en een groep gevorderden van diverse sectoren. Daarnaast is er een groep van koplopers die al langer lid zijn. Deze groep houdt zich bezig met belangenbehartiging voor natuurinclusieve landbouw.

Voor leden van het Netwerk Goed Boeren wordt ook ieder jaar een ledenbijeenkomst georganiseerd. In 2022 bijvoorbeeld, organiseerden we een ontmoeting tussen leden en medewerkers van terrein beherende organisaties.

Uiteraard kunnen nieuwe leden zich ook nog aansluiten bij een van deze studiegroepen!

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!