Staatsbosbeheer: van pachter naar partner

Nieuws | Thema: Onze boeren

13 oktober 2021

Staatsbosbeheer: van pachter naar partner

Natuurgebied Maasheggen nabij het bedrijf van bio-boer Eric Lamers

Staatsbosbeheer is hard op zoek naar agrarische bedrijven die natuurinclusief willen boeren. Ze zijn dan ook erg blij met bio-boeren als Eric Lamers uit Vierlingsbeek.

Eric Lamers is lid van het Netwerk Goed Boeren en zijn bedrijf kwam een paar jaar geleden in aanmerking voor samenwerking met Staatsbosbeheer.

“De gronden sloten goed op elkaar aan en Eric was al pachter in het Maasheggengebied, dus we wisten hoe hij werkte,” zegt Theo Bakker van Staatsbosbeheer (SBB). “Hij boerde al biologisch, dan ben je al bezig met een iets andere mindset. Je bent meer gewend om buiten de kaders te denken.”

In balans met de ondernemer

Op gronden van SBB zijn de natuurdoelen leidend en op grond van de ondernemer zijn de productiedoelen leidend. Staatsbosbeheer moet dan ook kritisch kijken naar het huidige beheer, zegt Theo. Om de samenwerking aan te gaan, moet de agrariër er ook zelf voordeel van hebben.

De ondernemer moet naar een balans zoeken. Theo: “We gaan niet voor hoogproductief gras. Wel voor kwalitatief goed kruidenrijk gras met een bepaalde soortensamenstelling. De ondernemer kijkt welk veeras het beste past bij zijn nieuwe bedrijfsvoering.”

Stimuleren van bodemleven

SBB wil graag het bodemleven stimuleren. Theo: “Akkerbouwers zijn er soms wel 5 tot 10 jaar mee bezig om dat weer helemaal te herstellen. Wat we nu willen is vaker grondmonsters nemen en kijken: ‘Hoe krijgen we het evenwicht erin, en welke middelen heb je dan nodig? Kalkmest, steenmeel, Bokashi?’”

“In de pachtvoorwaarden staat nergens: ‘U moet verschralen’, maar de verschillende natuurdoelen zijn gebaat bij een relatief laag bemestingsniveau. Helaas is op veel voormalige landbouwgronden nog een flinke fosfaatvoorraad aanwezig die je het liefst zo snel mogelijk kwijt wilt. Daarom wil je eerst graag weten wat er in de bodem zit voordat je tot bemesten overgaat. Het bemestingsadvies is hier nu 10 ton ruige stalmest, in plaats van 20 ton, zodat de pH hoger wordt en het bodemleven wordt gestimuleerd. Het is maatwerk op perceelsniveau.”

Stap naar natuurinclusief

Het is niet altijd makkelijk om de stap naar natuurinclusief boeren te maken. Dat erkent ook Theo.

“Waar doe je goed aan? Je hebt ondernemerschap nodig. Natuurinclusief boeren merk je niet meteen in je portemonnee, hoewel Brabant er gunstig uitspringt ten opzichte van andere provincies. Daar zijn veel meer regelingen die helpen om te schakelen.”

Agrariër kunnen te maken krijgen met sociale druk uit de omgeving, dat weet Theo uit zijn eigen contacten met agrariërs. “Je moet je eigen plan durven trekken. Daarom zijn onafhankelijke coaches ook heel belangrijk, in combinatie met financiële mogelijkheden en stimuleringsregelingen.”

Lees ook: Bio-boer Eric Lamers: “Minder dieren, meer boeren”

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!