10 stappen om natuurinclusieve landbouw te stimuleren

Nieuws | Thema: Publicaties

23 juli 2020

10 stappen die Brabant kan zetten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren

Het Netwerk Goed Boeren bestaat uit boeren die actief werken aan een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Het netwerk stelt 10 stappen voor die de Provincie Noord-Brabant kan zetten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren en ondersteunen.

DOWNLOAD TIENPUNTENPLAN

Natuurinclusieve landbouw gaat over ondernemers die ernaar streven in de gehele bedrijfsvoering zoveel mogelijk te rekening houden met de natuur, biodiversiteit en landschap te versterken en slim met de natuur samen te werken, om hiermee een product te maken en een boterham te verdienen. Natuurinclusieve landbouw levert daarmee een grote bijdrage aan het realiseren van de provinciale doelen van de Provincie Noord-Brabant op het gebied van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, voor het landschap, klimaat en voor herstel van biodiversiteit.

Het Netwerk Goed Boeren biedt de volgende ideeën aan hoe het nieuwe provinciale bestuur natuurinclusieve landbouw kan stimuleren.

  1. Steun natuurinclusieve landbouw als gewenste ontwikkelrichting om de provinciale doelen op natuur, water en landschap te behalen
  2. Benut natuurinclusieve maatregelen als oplossingen voor de uitdagingen van de landbouw
  3. Maak in regelgeving onderscheid tussen intensieve en extensieve landbouw
  4. Betaal natuurinclusieve boeren voor de maatschappelijke diensten die ze leveren
  5. Geef experimenteerruimte om stappen te zetten
  6. Leer van de biologische landbouw voor integrale systeemoplossingen
  7. Waardeer óók de boeren die al stappen hebben gezet
  8. Faciliteer extensivering door de gronddruk te verlagen
  9. Organiseer onafhankelijke kennis en advies
  10. Stimuleer de biologische landbouw

Het netwerk Goed Boeren denkt graag mee over het realiseren van het tienpuntenplan natuurinclusieve landbouw.

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!