Webinar: Natuurinclusieve landbouw

Nieuws | Thema: Bedrijfsbezoek

10 december 2020

Webinar Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder

De provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren organiseerden op 25 november 2020 het webinar ‘Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder – Ondernemen met perspectief’. De belangstelling was groot: meer dan 250 deelnemers hebben het webinar live gevolgd.

Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans is met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor landschap en biodiversiteit op en rond het bedrijf. Er is bewust gekozen voor een brede definitie, omdat de invulling van een natuurinclusieve bedrijfsvoering afhankelijk is van het type bedrijf, de productieomstandigheden en de ruimtelijke ligging, maar bovenal ook van de kansen ter plaatse en de mogelijkheden die passen bij de ondernemer. Kortom, het is maatwerk.

Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om de bodem vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, en om bij te dragen aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Daarbij hoort een goed inkomen. Tijdens het webinar lieten diverse partijen, die belangrijk zijn voor agrariërs, zien hoe zij natuurinclusieve ondernemers ondersteunen en de beweging versterken.

Webinar terugkijken

BEKIJK ALLE PRESENTATIES

DOWNLOAD PRESENTATIE

DOWNLOAD VERSLAG

Word lid van het Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen.

Interesse om mee te doen? Word lid van het Netwerk Goed Boeren!

AANMELDEN ALS LID

Meer informatie

Meer informatie over natuurinclusieve landbouw vind je op de site Landbouw en Voedsel Brabant. Of kijk op onze pagina ‘Kennisbank‘ voor een overzicht van interessante websites gerelateerd aan natuurinclusieve landbouw.

Met boeren bij of in het Natuurnetwerk komt de provincie graag in contact. Vragen over bijvoorbeeld beleid, coaching en mogelijkheden: Loes van Erp – Mooren: Lmooren@brabant.nl

Tags:

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!