Bedankt

Uw inschrijving is gelukt!

Binnenkort ontvangt u de eerste update met nieuws over onze activiteiten, bedrijfsbezoeken en andere bijeenkomsten.

Het Netwerk Goed Boeren bestaat uit boeren die actief werken aan een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Als netwerk organiseren wij bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag zijn of willen. Hierbij staat verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal.

Bij het netwerk kunnen gelijkgestemden elkaar ontmoeten, steunen en inspireren. Het draagt daarmee zowel bij aan de kenniskant van de landbouwtransitie, als ook de sociale kant.

Word GRATIS lid van het
Netwerk Goed Boeren!