Partners

Partners Netwerk Goed Boeren

Ons netwerk is in 2015 opgericht door de Brabantse Milieufederatie, met steun van FoodUp Brabant van de provincie Noord-Brabant. Het Netwerk Goed Boeren wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Brabantse Milieufederatie

De Stichting Brabantse Milieufederatie (BMF) werkt aan een duurzame toekomst van Brabant samen met bewoners. De BMF is een federatie van meer dan 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties in heel Brabant. De BMF wil de omslag naar een duurzame landbouw stimuleren. Waarbij de natuur, biodiversiteit en landschap worden omarmd. Zo werken we samen aan een landbouwsysteem dat ecologisch én economisch houdbaar is.

FoodUp Brabant

FoodUp Brabant is het team sociale innovatie Landbouw en Voedsel van de provincie Noord-Brabant. Zij werken aan een robuust voedselsysteem, waarin gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat goed is voor mens, dier en omgeving én een eerlijke prijs oplevert voor de boer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Netwerk Goed Boeren? Lees dan verder op de pagina Over ons.

Over ons

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!