Netwerk Goed Boeren reageert op bestuursakkoord: positief over aandacht voor natuurinclusief en biologisch

Nieuws | Thema:

12 september 2023

Netwerk Goed Boeren reageert op bestuursakkoord: positief over aandacht voor natuurinclusief en biologisch

Foto: Erik van der Burgt | VRBLD. Provinciehuis Noord-Brabant, in Den Bosch.

Vrijdag 1 september heeft de nieuwe coalitie van Provinciale Staten van Noord-Brabant het bestuursakkoord gepresenteerd. Er is ook een nieuwe gedeputeerde verantwoordelijk voor het landbouwbeleid van de provincie: Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) is gedeputeerde agrarische ontwikkeling.

Jan van den Broek, voorzitter netwerk Goed Boeren: “We zijn positief over de aandacht voor natuurinclusieve en biologische landbouw in dit bestuursakkoord.” In het bestuursakkoord staat dat het nieuwe bestuur natuurinclusieve landbouw wil bevorderen. Dat willen ze onder andere doen door:

  • te werken aan het structureel verbeteren van het verdienmodel voor biologische en natuurinclusieve landbouw;
  • te verkennen of agrariërs vaker ingezet kunnen worden voor agrarisch natuurbeheer en andere ecosysteemdiensten;
  • het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming op provinciale pachtgronden niet meer toe te staan.

Om tafel voor verdere uitwerking ambities

Netwerk Goed Boeren voorzitter Jan van den Broek: “We gaan graag binnenkort om tafel met Marc Oudenhoven, de nieuwe gedeputeerde agrarische ontwikkeling, om samen te kijken hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de ambities. De hoogte van de pachtprijzen is hierin bijvoorbeeld een belangrijke factor. Ook vraagt de juridische onzekerheid van natuurinclusieve en biologische PAS-melders en interimmers om een oplossing. We gaan hierover graag met de nieuwe gedeputeerde in gesprek.”

Eerder dit jaar heeft netwerk Goed Boeren aan Provinciale Staten zeven aanbevelingen aangeboden voor het stimuleren van een natuurinclusieve landbouw.

Lees de aanbevelingen

Blijf op de hoogte van het
Netwerk Goed Boeren!