Excursies en bijeenkomsten

Het netwerk Goed Boeren organiseert verschillende excursies en bedrijfsbezoeken. Wij nodigen boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw uit om bij een collega op het erf te kijken. Meld je aan voor een van onze excursies.

  • 19 september 2019: Excursie Akker-, bloemen- en patrijzenranden (FAB-randen), Lage Zwaluwe

Akkerranden en bloemenranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Wanneer planten en dieren nuttig kunnen zijn voor de teelt van landbouwgewassen, dan wordt dit ook wel Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) genoemd. FAB-randen dragen bijvoorbeeld bij aan bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing. Bekijk de uitnodiging.

Aanmelden: Stuur een mail naar info@goedboeren.nl onder vermelding van: naam en soort bedrijf.

  • 21 november 2019: Excursie niet-kerende grondbewerking, locatie volgt

 

Eerder excursies

  • 21 maart 2019 Excursie Natuur- en landschapselementen bij de Hillekenshoeve, Etten-Leur.
  • 23 mei 2019 Excursie Kruidenrijk grasland en korte ketens, Udenhout.
  • 4 juli 2019 Excursie Sluiten van kringlopen: eigen sojateelt bij Kaasboerderij ’t Bosch, Made.

Bij het derde bedrijfsbezoek gaan we langs bij Erik van Oosterhout van kaasboerderij ’t Bosch in Made. Erik is melkveehouder en teelt al zo’n tien jaar zelf soja. Daarmee sluit hij de kringloop (grotendeels) op eigen bedrijf. Bekijk de uitnodiging.

All Rights Reserved