Excursies en bijeenkomsten

Het netwerk Goed Boeren organiseert verschillende excursies en bedrijfsbezoeken. Wij nodigen boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw uit om bij een collega op het erf te kijken. Meld je aan voor een van onze excursies.

4 juli 2019: Excursie Sluiten van kringlopen: eigen sojateelt bij Kaasboerderij ’t Bosch, Made
Bij het derde bedrijfsbezoek gaan we langs bij Erik van Oosterhout van kaasboerderij ’t Bosch in Made. Erik is melkveehouder en teelt al zo’n tien jaar zelf soja. Daarmee sluit hij de kringloop (grotendeels) op eigen bedrijf. Bekijk de uitnodiging.

Aanmelden: Stuur een mail naar info@goedboeren.nl onder vermelding van: naam en soort bedrijf.

19 september 2019: Excursie FAB-randen bij Akkerbouwbedrijf BIO In de Polder, Lage Zwaluwe

21 november 2019: Excursie niet-kerende grondbewerking, locatie volgt

 

Eerder excursies

21 maart 2019 Excursie Natuur- en landschapselementen bij de Hillekenshoeve, Etten-Leur. Bekijk de uitnodiging.

23 mei 2019 Excursie Kruidenrijk grasland en korte ketens, Udenhout. Bekijk de uitnodiging.

All Rights Reserved