NETWERK GOED BOEREN

Het netwerk Goed Boeren bestaat uit innoverende bedrijven in de agrarische sector die samen werken aan de hoognodige vernieuwing en verduurzaming van de sector. Dit doen zij door nieuwe stappen te zetten in hun eigen bedrijf en door collega-boeren die een omslag willen maken in hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Daarnaast adviseert het netwerk overheden over de vernieuwing van de sector. Zo draagt het netwerk bij aan de gewenste transitie richting een maatschappelijk verantwoorde en duurzame agrarische sector.

De boeren in het netwerk werken op uiteenlopende manieren aan de vernieuwing van de sector, onder andere door het sluiten van kringlopen en goed bodembeheer. Daarnaast zijn er boeren in het netwerk die veel ervaring hebben met het vermarkten van hun eigen producten, het zoeken van nieuwe relaties met burgers en nieuwe vormen van financiering. Laat je inspireren door wat er allemaal mogelijk is.

Excursies en bijeenkomsten

Het netwerk Goed Boeren organiseert verschillende excursies en bedrijfsbezoeken. Wij nodigen boeren en bedrijfsopvolgers met interesse in natuurinclusieve landbouw uit om bij een collega op het erf te kijken. Wil je weten wanneer de volgende excursie is? Schrijf je in voor updates en ontvang uitnodigingen.

  • wie
  • hoe
All Rights Reserved