Den Elshorst® uit Baarschot is een eigentijdse plattelandsonderneming met als slogan: ‘Tref ’t landelijk leven’.

Website: http://www.elshorstpuur.nl/index.html

Den Elshorst: varkens en natuur
Ben Bruurs en Thea Moonen wonen op boerderij Den Elshorst in Baarschot (gemeente Hilvarenbeek). Ze hebben sinds 8 jaar een kleinschalige eigentijdse plattelandsonderneming met als slogan: ‘Tref ’t landelijk leven’. Het bedrijf staat ten dienste van de natuur. De natuur en de varkens moet profiteren, en als bijzaak wij mensen ook, vinden Ben en Thea.

Den Elshorst is een verbreed bedrijf met 60 zeugen en 500 vleesvarkens die buiten lopen. De geboortezorg is binnen in de stal, als de biggen groot genoeg zijn (3 à 4 maanden) gaan ze naar buiten. Hiervoor worden ze getraind, om te weten dat ze niet bij het schrikdraad moeten komen. De varkens zijn dus zoveel mogelijk buiten, op eigen grond of in gebieden voor natuurbeheer. Als er geen grond is staan de dieren in strostallen.

Het bedrijf heeft 20 ha huiskavel (deels gepacht van de buurman). Hier zijn landschapselementen en bloemenranden aangelegd. Ook worden hier zonnebloemen geteeld aals eiwitrijk voer voor de varkens. De varkens lopen in een kruidenrijke wei met een modderpoel en overnachten in plaggenhutjes. Picknicktafels en parkeergelegenheid nodigen recreanten uit om te komen kijken. De boerderij biedt verder accommodatie, rondleidingen, educatie, huifkartochten, proeverijen en andere arrangementen. Het weidevarkensvlees wordt via lokale slagers (en in Amsterdam) op meerdere plekken direct aan de consument verkocht.

Als boerenzoon heeft Ben Bruurs nooit de ambitie gehad om het bedrijf groot te maken. Na de overname wilde hij verbreden, door educatie en recreatie. “Als je meegaat met de tijd, dan hoort daar een andere manier van boeren bij. Je kijkt naar de omgeving, bedenkt ‘Wat wil de omgeving?’ en zo is het gegroeid tot wat het nu is.”

Ambities
Den Elshorst heeft de ambitie (afgekeken van de schaapskooien) dat hun varkens worden ingezet bij natuurbeheer in zo’n 100 ha. Door het wroeten bestrijden de varkens onkruid, ongewenste soorten zoals berk, maar ook bijvoorbeeld ‘engelen’ (bij boomkwekers). Dit doen ze al op meerdere plekken. Daar wordt ook precies bijgehouden wat het effect is van de varkens. Het idee is om een deel van de 100 ha volledig in eigen beheer te hebben. De varkens komen daar elk jaar terug in verband met het beheer en het bestrijden van ongewenste soorten. Andere delen zullen tijdelijk in beheer zijn om omvorming naar een nieuwe vegetatie mogelijk te maken. Op dit moment wordt nog onderzocht in hoeverre deze ambities in de praktijk gebracht kunnen worden en hoe. Den Elshorst wil verder ook eigen voer telen, nu wordt een groot deel nog aangevoerd.

Natuurinclusieve maatregelen

  • Op de 20 ha in eigen beheer zijn verschillende landschapselementen aangebracht. Zo zijn er vele bomen geplant, waaronder veel elzen omdat de grond hiervoor geschikt is en vanwege de naam van de boerderij. Tevens zijn er bloemranden van 6 meter aangeplant als blijvende natuur. Hiervoor kregen ze een vergoeding vanuit Stika.
  • Al het grasland is ingezaaid met een mengsel van diverse grassoorten met witte en rode klavers, vanwege de varkens is er een modderpoel en zijn er plaggenhutjes om te overnachten.
  • De ambitie is er om al het eigen voer te telen. Momenteel is dat nog niet haalbaar en telen ze een deel: zonnebloemen of andere eiwitrijke gewassen zoals erwten.
  • Varkens worden ingezet in natuurbeheer. Zo profiteren de varkens, de natuur en de mens. De varkens helpen in het behouden van natuur, maar ook in het omvormen van cultuurgronden naar natuur.
  • Het bedrijf is antibioticumvrij, de varkens krijgen geen medicijnen of andere antibiotica.
  • De varkens zijn zoveel mogelijk buiten. Varkens die buiten kunnen scharrelen geven gezonde varkens, goed vlees en ziet er leuk uit voor de recreant. Als de varkens niet buiten kunnen dan staan ze in strostallen. Strostallen zijn beter voor de varkens.

 

 

All Rights Reserved