Home

Netwerk van natuurinclusieve boeren in Brabant

Word lid van het Netwerk Goed Boeren

Wij zijn Brabantse boeren en boerinnen die samen en op het eigen bedrijf toewerken naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw, met een goed verdienmodel. Het netwerk bestaat uit een diverse mix van agrarische sectoren, regio’s binnen Brabant, bio en niet-bio. Zo doen we het elk op onze eigen manier.

Aanmelden

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw betekent in de praktijk onder andere uitfasering van chemie, duurzaam water- en bodemgebruik, en het lokaal sluiten van kringlopen. Hiermee levert natuurinclusieve landbouw een grote bijdrage aan het realiseren van diverse duurzaamheidsdoelen op het gebied van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, voor het landschap, klimaat en voor herstel van biodiversiteit.

Meer weten

Activiteiten & bijeenkomsten

Het Netwerk Goed Boeren organiseert bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag zijn of willen. Hierbij staat verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal.

Bekijk agenda