Home

Netwerk van natuurinclusieve boeren in Brabant

Doe met ons mee

Wij zijn Brabantse boeren en boerinnen die actief werken aan een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. Wij houden rekening met de natuur, biodiversiteit en het landschap. Zo werken we aan de toekomst van de landbouw in Brabant

Aanmelden

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw betekent in de praktijk onder andere uitfasering van chemie, duurzaam water- en bodemgebruik, en het lokaal sluiten van kringlopen. Hiermee levert natuurinclusieve landbouw een grote bijdrage aan het realiseren van diverse duurzaamheidsdoelen op het gebied van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, voor het landschap, klimaat en voor herstel van biodiversiteit.

Meer weten

Activiteiten & bijeenkomsten

Het Netwerk Goed Boeren organiseert bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken voor boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag zijn of willen. Hierbij staat verspreiding en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal.

Bekijk agenda